Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

De eigenaar en de exploitant van de 7dayspecialnews website (7dayspecialnews.com) is 7dayspecialnews Ltd, hierna te noemen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’. Lees deze voorwaarden, aangezien zij het gebruik van de website regelen en alle diensten aangeboden door ons in deel 2 (Service) hieronder weergegeven. Als u de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met al haar voorwaarden. In het geval ze worden bijgewerkt, komen ze in werking zodra geplaatst op de website. Als je niet akkoord gaat met hen, dan kunt u stoppen met het gebruik van de Website en de Dienst.

2 Dienst

De website biedt verschillende diensten, met inbegrip van – maar zeker niet beperkt tot – meerdere geretailde promoties, producten en diensten die door externe leveranciers. 7dayspecialnews is een pure research tool, maar niet een online winkel. De website maakt het mogelijk om online te kiezen (maar niet te kopen!) Verschillende producten en promoties, die feature-rijke, volledig doorzoekbaar, en volledig gesynchroniseerd met hun gedrukte versies zijn.

3 Uw gebruik van de Website en de Dienst

Alsjeblieft, rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor alle mogelijke risico’s die het gevolg is van het gebruik van het materiaal of de inhoud van de website, te weten onjuistheid, onvolledigheid, schadelijkheid van de informatie, of malware. Wij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van de bruikbare en functionele website en service. Onze Website kan en garandeert niet de juiste kwaliteit van de producten en promoties door de externe leveranciers geleverd. We kunnen echter proberen om informatie op de Website en Diensten vrij blijven, up-to-date en accurate, we hebben geen enkele garantie over de totale valuta en juistheid van de informatie die op de website te geven. We sluiten alle verklaringen en garanties van nauwkeurigheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor het bepaald doel of niet-overtreding, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4 Posting

Onze Website en Dienst kan materiaal of inhoud een of andere manier elektronisch verzonden door u of een van de andere gebruikers bevatten. Elk materiaal of de inhoud is onderworpen aan onze grondig onderzoek en kunnen worden beperkt, verplaatst, verwijderd als het in strijd met de toepasselijke wet of onaanvaardbaar achtte.

U erkent dat wij dragen geen verantwoordelijkheid voor uw materiaal, communicatie, of de inhoud verwijderd of niet op te slaan. Zo is het gebruik van de diensten van onze website, je bent zelf verantwoordelijk voor alle communicatie of inhoud door u geplaatst.

Tijdens het gebruik van de Website of de Dienst, bent u niet toegestaan om:

a) geen wetten te overtreden;
b) plaatsen van enige inhoud die inbreuk kan maken op de derde partij intellectuele eigendomsrechten of plaatsen van verboden materiaal of inhoud; illegaal, schadelijk, bedreigend, diskrediet, dubieuze, misleidend, beledigend, obsceen of anderszins invasieve van een andere persoon of rechten entiteit; bevat geen advertenties, commercials, promoties of andere manifestaties van ongeoorloofde verzoek, in de vorm van ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, of enige andere ongecoördineerde massa distributie van e-mail.
c) verspreiding van malware, inclusief zonder beperking virussen en corrupte bestanden, die kunnen leiden tot de schade, van welke computer hard- of software.
d) het verzamelen en persoonlijke gegevens over andere gebruikers van de Website en de Dienst op te slaan;
e) te voorkomen dat een andere persoon te gebruiken, of genieten van de Website of de Dienst.

5 Uw verklaringen en garanties

U erkent en garandeert dat:

a) al het materiaal of de inhoud geplaatst door u is een betrouwbare, nauwkeurige, niet-vertrouwelijke of niet privé;
b) ben je verplicht onze website niet te gebruiken voor verboden (van deze voorwaarden) doel;
c) het materiaal geplaatst door u is alleen uw eigendom en het gebruik ervan, we hebben geen inbreuk maken op rechten van iemand waaronder die van intellectuele eigendom;
d) U verleent ons de licentie te gebruiken, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertonen, sub-licentie, er afgeleide werken van en op te nemen in andere werken, enig materiaal geplaatst door u, elk moment in welke vorm dan ook met enig doel.

6 Copyright

U erkent dat de Website, de Dienst, en al hun inhoud zijn afhankelijk van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. 7dayspecialnews stelt u in staat om toegang te krijgen en alleen gebruiken auteursrechtelijk beschermd materiaal voor privé-behoeften. Die rechten die deze voorwaarden niet direct toe te kennen, zijn voorbehouden aan ons. Het is verboden schenden aan u zijn toegekend in deze voorwaarden rechten, voor het geval je te wijzigen, weer te geven, te kopiëren, opnieuw te verzenden, te verspreiden, te verkopen, publiceren, uitzenden of gebruik maken van de website en de Dienst op een andere manier. Ook is het verboden om opnieuw product of het gebruik van 7dayspecialnews auteursrechtelijk beschermd materiaal buiten het persoonlijk gebruik zonder toestemming rechtstreeks verkregen uit 7dayspecialnews waar garandeert u dat de naam en interesse in het materiaal van de auteursrechthebbende erkend als het materiaal een of andere manier werd gebruikt.

Trademark

7dayspecialnews, de 7dayspecialnews logo, 7dayspecialnews.com en andere namen van 7dayspecialnews producten en / of in deze voorwaarden en de Website genoemde diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 7dayspecialnews. Het gebruik van onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken met betrekking tot de producten en diensten die niet door ons aangeboden is ten strengste verboden. Vooral als het een negatieve invloed op ons, de Website en de Dienst, onze goodwill, naam of reputatie, of van de Website of de Dienst kan hebben.

8 Intellectuele eigendom

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de website, de Service en alle gerelateerde content zijn voorbehouden.

Zo, hebt u geen recht te hebben of om enige intellectuele eigendomsrechten te implementeren (met uitzondering van de door deze voorwaarden aan u worden verleend) om wat je doet op of in verband met de Website, de Dienst of gerelateerde content.

9 Content

Volgens de genoemde rechten van intellectuele eigendom, is “”Content”” bepaald als alle afbeeldingen, foto’s, evenals alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio of tekst op deze site.

7dayspecialnews De bedoeling is om te verzekeren dat de informatie op deze site is nauwkeurig en grondig. 7dayspecialnews garandeert niet dat 7dayspecialnews’s Inhoud is nauwkeurig en onfeilbaar. 7dayspecialnews garandeert niet dat de functionele aspecten van de site of de Dienst of Content 7dayspecialnews ‘foutloos of die zullen worden van deze site of de Dienst, 7dayspecialnews’s Inhoud of de server die maakt het toegankelijk geen virussen of andere schadelijke data bevatten. We raden altijd alle gebruikers van het internet ervoor zorgen dat ze hebben de huidige virus detecteren software geïnstalleerd.

10 Nauwkeurigheid van de informatie

Het product data in 7dayspecialnews baseert zich op gegevens verzameld uit koopman websites. Als de prijs-gerelateerde informatie is veranderd op de site van een handelaar, dan is deze geactualiseerde gegevens niet tot uiting in 7dayspecialnews tot de volgende keer de site van de handelaar wordt ‘overspoeld’. Bij voorkomende dat de prijs van een handelaar en de een op 7dayspecialnews niet in overeenstemming zijn, het vermeld op de site van de handelaar prijs als de feitelijke verkoopprijs moet worden beschouwd.

11 Vrijwaring

U stemt ermee in te beveiligen, schadeloos te stellen en op te slaan onschadelijk 7dayspecialnews, onze bestuurders, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers, licentiehouders en leveranciers van en tegen alle claims, pogingen, verzoeken, verplichtingen en overeenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rationele juridische kosten , die voortvloeien uit, of vermeend voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Dienst of ontstaan in verband met uw gebruik van de Website of de Dienst of uw overtreding van een van deze voorwaarden.

12 Beperking van de aansprakelijkheid

Bepaalde rechten en rechtsmiddelen kunnen verkrijgbaar onder de Trade Practices Act 1974 (Cth), of die lijkt op de wetgeving van andere staten of gebieden zijn en mogen niet worden toegelaten te worden geëlimineerd, beperkt of aangepast. Afgezien van degenen die niet kunnen worden uitgesloten, hoeft 7dayspecialnews en de bijbehorende formaties niet alle voorwaarden en garanties die impliciet door de wet kan zijn. Voor zover toegestaan door de wet, onze aansprakelijkheid voor schending van enige impliciete garantie of voorwaarde die niet kunnen worden uitgesloten beperkt is, naar onze keuze om: (a) de herhaalde levering van diensten of de betaling van de kosten van de herhaalde levering van diensten; of (b) de vervanging of van het fixeren van goederen of betaling van de kosten van vervanging of van het fixeren. We zullen niet juridisch aansprakelijk voor eventuele directe, toevallige, daaruit voortvloeiende of indirecte schade, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winst, reputatie, aanbiedingen of een gunstige gelegenheid, verlies van verwachte besparingen of enig ander overeenkomstig verlies omdat als gevolg van uw toegang tot, of het gebruik van of onmogelijkheid om de Website of de Dienst of enige inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, nonchalance te gebruiken, in het eigen vermogen of enige andere wettelijke postulaat, en of we op de hoogte waren of hadden moeten weten van de risico’s zijn geweest van dergelijke schade.

13 Variatie van de Website en Diensten

U aanvaardt dat wij, in onze eigen goeddunken en zonder enige extra melding gegeven, te wijzigen, een of meer van de Website of de Dienst te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, en gaat u akkoord dat wij niet wettelijk aansprakelijk zijn voor u of een derde partij voor een dergelijke verandering, wijziging of intrekking.

14 Links en advertenties

Onze website bevat vaak advertenties, hyperlinks, en indicatoren om websites beheersbaar door derden. We hebben niet onderzocht al deze websites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige vreemde pagina’s of andere websites verbonden aan de Website (met name websites gelinkt via advertenties). Het opnemen van een link moet niet worden beschouwd als onze goedkeuring van de gelinkte site, en u gebruik maken van de links te maken op eigen risico. Uw schriftelijke onderlinge communicatie of zakelijke problemen met, of deel te nemen aan promoties van adverteerders op deze websites blijven tussen niemand anders dan u en deze adverteerders.

15 Privacybeleid

Bij gebruik van de Website en de Dienst, kunt u ons te voorzien van persoonlijke informatie waar u specifieke rechten. Door het gebruik van de website, verleent u ons de toestemming om uw persoonlijke informatie gebruiken volgens ons privacybeleid en je accepteert dat dit vormt een deel van de opgegeven voorwaarden. Klik op deze link wanneer dat nodig is om aan de slag erkend met ons privacybeleid.

16 uitschakeling

Als u schenden (of we hebben redenen om aan te nemen die u hebt geschonden) deze voorwaarden, of als we ons bewust worden (of redelijkerwijs van mening) dat je het plegen van praktische handelingen schenden van enige wet of regelgeving, of in strijd met onze rechten of de rechten van alle andere personen, kunnen wij los te koppelen, trekt, tegenhouden of enig aspect van uw gebruik van de Website of de Dienst te beëindigen zonder verdere kennisgeving. We zullen niet langer aansprakelijk zijn. Met uitzondering van de specifieke gevallen die in deze voorwaarden, na uitschakeling, intrekking, inhouding of beëindiging, zult u geen rechten te krijgen voor enige compensatie of schadevergoeding, noch zult u worden ontslagen van enige aansprakelijkheid u toegestemd of opgelopen in de loop van uw gebruik van de Website en de Dienst.

17 Algemeen

a) Als een deel van de gegeven voorwaarden niet kan worden afgedwongen wordt geacht, moet het niet-afdwingbare gedeelte worden gewijzigd om de geldigheid ervan te behouden voor zover nodig, en het resterende gedeelte zal onverminderd van kracht.
b) De wetten van de Britse Virgin Eilanden voorzitten over de gegeven voorwaarden.
c) Deze voorwaarden inleiding van de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de website en uw gebruik van de Dienst. De gegeven voorwaarden vervangen alle andere (voorgaande of gelijktijdige) contacten of vertoont hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons in verband met de Website en de Dienst.
d) het gebruik van de dienst wordt elektronisch beheerd en gaat u akkoord dat we kunnen interageren met u elektronisch voor alle aspecten van uw gebruik van de dienst, maar ook kan u elektronische berichten.
e) Het reglement van deze voorwaarden, die bedoeld zijn om in stand te houden in het geval van het verstrijken of de beëindiging van deze voorwaarden, die gelden in geval van uw opname of de beëindiging of het verstrijken van deze gebruiksvoorwaarden zal blijven.